Tưvấngiày(Kỳ2):Chânbè,chânthonvàcáchchọngiàyphùhợp

Hẳn mỗi lần lên mạng chọn giày, không ít cầu thủ phủi lại bắt gặp những lời mời chào kiểu “Giày A hợp chân bè” hay “Chân thon đi giày B là chuẩn bài rồi”. Vậy thế nào là chân bè, chân thon?