trọng đại

trọng đại

Chuyện của Quang Hải, chuyện Trọng Đại【trọng đại】:Tuần qua có 2 sự kiện tưởng như không