Alves: ‘Barca không quan tâm đến cầu thủ làm nên lịch sử’

Alves: ‘Barca không quan tâm đến cầu thủ làm nên lịch sử’

“Điều duy nhất tôi không thích là cách xử lý việc ra đi của tôi. Tôi muốn mọi thứ phải rõ ràng, nhưn