Dũng”bờm”:CầuthủViettel,ngôisaosânphủivàcủaquýcủabóngđáViệt

Dũng”bờm”:CầuthủViettel,ngôisaosânphủivàcủaquýcủabóngđáViệt

Người ta vẫn nói về Đàm Tiến Dũng như vậy nhưng câu chuyện Dũng “bờm” đi đá bóng và hướng tới tương lai còn nhiều chi tiết độc, lạ đến mức chắc không có trường hợp thứ hai.