TonatFCsogiàyvớiĐiệnảnhSàiGòn:Vuilàchín,mồhôilàmười!

Cuộc so giày giữa Tonat FC và CLB Điện ảnh Sài Gòn đã kết thúc với tỷ số 10-8. Tuy nhiên, có vẻ như kết quả nói trên không quan trọng bằng tình bằng hữu và những nụ cười trên sân.