LĐBĐ Thái Lan cảnh báo Việt Nam, Curacao tránh đi theo bước xe đổ của U18 Hàn Quốc

LĐBĐ Thái Lan cảnh báo Việt Nam, Curacao tránh đi theo bước xe đổ của U18 Hàn Quốc

Đại diện của FAT cho biết: “Chúng tôi đã đề nghị các thành viên đội tuyển Việt Nam và Curacao rằng n