Suo Shuai phàn nàn về lịch trình: tối thứ Tư, sau sáng thứ bảy, anh ta đã đá agen bola terpecaya không phổ biến

Suo Shuai phàn nàn về lịch trình: tối thứ Tư, anh ấy đã đá thông thường sau khi chơi vào sáng thứ bảy [Agen Bola Terpecaya]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 2 tháng 10: Suo Shuai chỉ trích các nhân viên của lịch trình Premier League.Vào thứ bảy, giờ địa phương