1 triệu bảng anh

1 triệu bảng anh

Terry chi hơn 1 triệu bảng Anh mua sự im lặng【1 triệu bảng anh】:Thay vì nhận vài trăm ngàn bảng Anh